Katri Böncke

Katri Böncke

Secretary from 1978 till 1980

Computer Science Department
Programming Systems Group (Informatik 2)